de gedachte


Moet er een gedachte achter kunst zitten? Ja, lijkt me wel. Alleen een mooi plaatje is niet genoeg.

Ik benader kunst anders dan de meeste andere kunstenaars die met computers werken. Ze zien de computer als een veredeld doek, verf en penseel. Of als een doka. Of als een kleurkrijtje. Als een emulatie van een ander al bestaand medium.

Voor mij is de computer is een uniek medium, een apparaat met ontzagwekkende ruwe kracht, uitermate geschikt om volledig nieuwe dingen mee te doen. Het is het ultieme middel om processen te visualiseren of hoorbaar te maken. Mijn zoektocht is het bedenken van deze processen, het maken van software om deze processen uit te voeren, en dan het gebouwde systeem te voeden met gegevens.

De resultaten moeten kritisch bekeken en beluisterd worden, en waar nodig moet het proces of de invoer aangepast worden. Het geheel moet natuurlijk aan mijn esthetische eisen voldoen, en precies het gevoel overbrengen dat ik wil. Als ik vrij werk maak ga ik uit van de processen, van de mogelijkheden van de computer en software, niet van het eindresultaat. Het is veel interessanter om processen te bedenken, uit te werken, en pas in laatste instantie te gaan voeden met beelden.

Door mijn nu ruim 30 jarige ervaring met het ontwikkelen van software voor zeer uiteenlopende computersystemen kan ik de door mij bedachte processen omzetten in werkende programma's, en met deze programma's intrigerende beelden en geluiden maken. De zeer krachtige computers en randapparatuur van tegenwoordig leggen daarbij steeds minder beperkingen op.