de gedachte

Moet er een gedachte achter kunst zitten? Ja, lijkt ons wel. Alleen een mooi plaatje is niet genoeg.

Wij benaderen kunst anders dan de meeste andere kunstenaars die met nieuwe media werken. Ze zien deze als een veredeld doek, verf en penseel. Of als een doka. Of als een kleurkrijtje. Als een emulatie van een ander traditioneel medium.

Voor ons is computer vooral een uniek nieuw instrument. Een apparaat met ontzagwekkende ruwe kracht, uitermate geschikt om volledig nieuwe dingen mee te doen. Het is het ultieme middel om processen te visualiseren of hoorbaar te maken. Onze zoektocht is het bedenken van deze processen, het maken van software om deze processen uit te voeren, en dan het gebouwde systeem te voeden met gegevens.

De resultaten moeten kritisch bekeken en beluisterd worden, en waar nodig moet het proces of de invoer aangepast worden. Het geheel moet natuurlijk aan onze persoonlijke esthetische eisen voldoen, en precies het gevoel overbrengen dat wij willen. Als wij vrij werk maken gaan wij uit van de processen, van de mogelijkheden van de computer, de software, of de fysieke media, niet van het eindresultaat. Het is veel interessanter om processen te bedenken, uit te werken, en pas in laatste instantie te gaan voeden met beelden.

Door Alex zijn nu meer dan 40 jarige ervaring met het ontwikkelen van software voor zeer uiteenlopende computersystemen kan hij de door ons bedachte processen en systemen omzetten in werkende programma's, en met deze programma's intrigerende beelden en geluiden maken. De zeer krachtige computers en randapparatuur van tegenwoordig leggen daarbij steeds minder beperkingen op.