een overzicht van de afgelopen 15 minuten

"Een overzicht van de afgelopen 15 minuten", ofwel in het kort: "15 minuten" is een interactieve installatie. De oorspronkelijke versie stamt uit 2002. Het idee is simpel, de uitwerking op de toeschouwer is complex. Er zijn in de loop van de jaren verschillende uitvoeringen van geweest, maar ze komen allemaal hier op neer: op een scherm ziet de toeschouwer een raster van bewegende beelden, bijvoorbeeld 5 x 5, 8 x 8, 8 x 6, of 12 x 12 filmpjes.

Links boven ziet hij zichzelf in het heden, nu. Het filmpje rechts daarvan loopt hier iets bij achter, al is het verschil slechts minimaal. Het beeld daar weer rechts van loopt iets meer achter. Het beeld helemaal rechts onder verschilt 15 minuten met het beeld helemaal links boven.

De meeste toeschouwers maken een aantal stadia door. In eerste instantie kijkt men naar het midden van het beeld. Daar zijn mensen te zien die het werk eerder aan het bekijken waren. Pas wat later merkt men dat men zelf links boven in beeld is. En weer later dat een aantal beeldjes verder men zelf het beeld in komt lopen.

En dit alles geeft verwarring, grote verwarring. Vaak worden tijd en plaats door elkaar gehaald. Men vraagt zich dan af waar de andere camera's staan, terwijl er maar één camera is. En die staat gewoon recht voor de toeschouwer.

Het volgende stadium is dat men gaat experimenteren. Bewegingen in het beeld kunnen samen op de bovenste regel golvende, waaierende patronen maken. En als men het dan na een tijdje wel gezien heeft, en weggaat, is men nog steeds een kwartier in beeld. Ook voor de volgende toeschouwers. En zo vormt zich een keten van indirect op elkaar reagerende personen.

Rewind is van deze installatie afgeleid.