KPN Consumenten Café

Zowel in 2009 als in 2010 heb ik voor KPN een photile gemaakt, bestaande uit foto's van deelnemers aan Consumenten Café. Een bijeenkomst voor KPN medewerkers met informatie, discussie, en een vleugje amusement, gehouden in de Caballerofabriek in Den Haag. De organisatie was in handen van Xsaga. Ik heb zelf alle foto's gemaakt.

Er zijn zoombare versies te zien van 2009 en 2010.