MAPP: Mapping At Private Properties

MAPP is een mobiele videomapping die in eerste instantie gemaakt is om direct op objecten en gebouwen in de openbare ruimte te kunnen mappen. De mobiele installatie waar vanaf gebeamd wordt kan zijn omgeving scannen en daarna op diezelfde omgeving direct een videomapping laten zien. Later zijn we de installatie ook gaan gebruiken om personen te "scannen". De première van MAPP vond plaats tijdens MAFF 2015 in Almelo.

Op Flickr en hieronder zijn foto's van MAPP te zien tijdens verschillende evenementen.