Mapp: Mapping At Private Properties

MAPP is een mobiele videomapping die in eerste instantie gemaakt is om direct op objecten en gebouwen in de openbare ruimte te kunnen mappen. De mobiele installatie waar vanaf gebeamd wordt kan zijn omgeving scannen en daarna op diezelfde omgeving direct een videomapping laten zien. Later zijn we de installatie ook gaan gebruiken om personen te "scannen", klik hier voor foto's van MAPP op personen.  Hier zijn foto's van de mapping op gebouwen te zien.